اعتبار فصلنامه ها

اعتبار فصلنامه ها یکی از مباحث مهم در ارسال مقالات علی الخصوص از طرف دانشجوهاست. وجود یک منبع اطلاع رسانی در خصوص فصلنامه هایی که اعتبار کافی برای ارسال مقالات را ندارند لازم و ضروری است. متاسفانه پراکندگی سامانه ها و فایل های اطلاع رسانی برای مثال لیست فصلنامه های بلک لیست وزارتین و دانشگاه آزاد باعث شده که دانشجویان در یافتن فصلنامه های معتبر دچار سردرگمی شوند. چند سالی است که گروهی از متخصصین این حوزه اقدام به ایجاد وب سایتی تحت عنوان impactfactor.ir کرده اند که نسبت به جمع آوری اطلاعات لیست های مختلف کرده و با جستجوی فصلنامه ها می توان از وضعیت اعتبار آن اطلاع کسب کرد. هر چند این وب سایت در حال حاضر یک منبع غیر رسمی است اما روند بررسی بنده از این وب سایت نشان داد که به صورت دوره ای در حال ارتقا خدمات خود می باشد به طوری که در آخرین تغییرات خود امکان چاپ گزارش اعتبار فصلنامه را اضافه کرده است. ضمنا محلی را برای بحث و تبادل نظر در خصوص فصلنامه های مشکوک و ... اختصاص داده است که می تواند برای کسب تجربه اولیه در خصوص اصطلاحات و علل بلک لیست شدن فصلنامه ها مفید باشد.

 کلمات کلیدی: اعتبار - فصلنامه - بلک لیست -
مطالب مرتبط: